Asertywność dla początkujących

Jak to z większością spraw na świecie, cechami charakteru obdzielono nas nierównomiernie. Jedni idą z sercem na dłoni, inni jak po swoje. Jedni i drudzy mogą się wiele nauczyć i dzięki temu usprawnić swoje działania. Warto!

A zatem asertywność. Obiegowo określa się ją sztuką mówienia NIE. Ale asertywność to o wiele więcej.

Continue reading Asertywność dla początkujących